Friday, May 16, 2008

vierenveertig

Zestien mei is mijn dag want dan is het mijn verjaardag.
Vierenveertig ben ik nu en daar ben ik best erg fier op.
Misschien wil ik vanaf nu wel altijd vierenveertig blijven.
Het klinkt goed en vier maal vier maal vier is vierenzestig.
Vierenzestig is mijn geboortejaar.