Thursday, June 01, 2006

protecting our children


Woensdagavond was er een informatieavond georganiseerd door het PTA of "Parent Teacher Association" of zoiets als oudercomitee in een van de Highschools in onze buurt. Ik wou graag gaan omdat zo'n avond altijd heel interessant is en toen ook Alex. gevraagd werd om het geheel op videotape te zetten, zijn we dus samen gegaan.
Een zeer goed idee bleek later, omdat het onderwerp hem zeer nauw ligt, hij en zijn leeftijdsgenoten brengen uren door op het internet en dan vooral als sociaal instrument met vrienden. De kwetsbare groep dus.

Er is de laatste tijd nogal veel te doen rond misbruik van jongeren via het internet, er zouden recentelijk al een paar serieuze incidenten gebeurt zijn in de buurt. Jonge meisjes die dachten af te spreken met een jonge gast en dan een oudere man treffen die hen misbruikt. Vooral de sociale webspaces zoals myspace.com of xanga.com enz. zijn slachtoffer van misbruikers. Erg populair bij tieners, je maakt in een wip je eigen webpagina, je kan op zoek naar anderen met dezelfde interesses, je maakt een lijstje aan van vrienden, gebruik van foto's is eenvoudig, en noem maar alle dingen op die tof een aantrekkelijk zijn om een goede reden te zijn om ook je plaatsje op het net te maken, de nieuwe manier om erbij te horen.
De avond was om de ouders tips en wijsheid mee te geven om de kinderen te beschermen tegen al dat online geweld, maar het ging vooral ook over het feit dat er door henzelf zoveel gegevens worden gepubliceerd waardoor ze zwakke slachtoffers zijn of anderen in gevaar brengen.
Ik ben me zelf ook goed bewust van de gevaren om te veel informatie vrij te geven op het net en ik weet dat ook ik vaak te ver ga. Die avond heeft me dan ook weer doen nadenken, misschien moet het geheel anoniem met pseudoniemen, moet alle informatie gewist die wijst op onze woonplaats, moeten alle herkenbare foto's uit het archief,...