Sunday, March 27, 2005

Whale Watching - Happy Easter!

"Watching Whales and Dolphins in the wild is an experience of a lifetime. As well as being fun, it encourages our active interest in their well-being, and proves that the animals are worth more alive than dead."

Het was inderdaad de dag van ons leven, niet 1 walvis hebben we gezien, maar 3 verschillende soorten, waarvan 2 "Humpback Whales", 3 Gray Whales en heel veel "Common Dolphins" en allemaal van heel dichtbij, ongelooflijk!

Elk jaar, de "Pacific Gray Whale", migreert naar de beschutte lagoons in Mexico om te paren en te jongen, vanaf april keren ze terug langs de kust naar de wateren van Alaska waar zich voeden. Dat ze hier komen paren, daar zijn we vandaag getuige van geweest, hoe de 3 walvissen (2 males en 1 female) zich om en rond draaiend aan het wateroppervlak niets aantrokken van de tientallen spelende "Common Dolphins" en de vele toeschouwers op het schip van de "Island Packers", deze reusachtige dieren hadden blijkbaar wat beters te doen. (we hebben zelfs het rozige 'ding' van het mannetje gezien)

De "Humpback Whale" zie je normaal alleen van juni tot september, maar ook die hebben we zeer uitzonderlijk kunnen aanschouwen, ze lagen net onder het wateroppervlak te rusten en komen af en toe eens boven om te ademen, de kapitein kon de boot rustig en in stilte tot heel dichtbij brengen, het geluid van de kracht dat uit het spuitgat komt is onbeschrijfelijk...

Ik zou hierover wel kunnen blijven schrijven, ook over de verwondering van elk van de kinderen, dit zullen ze nooit vergeten, ze vragen al naar een volgende keer en die zal er zeker komen, deze zomer maken we vast en zeker de lange toer van de "Island Packers", dan kun je van juni tot september de "Humpback Whale" zien maar ook de "Blue Whale", het grootste levende dier op aarde!

Pictures