Friday, March 31, 2006

het gedicht

Ze doet niets liever dan het gezellig maken op haar kamertje, daar zit ze dan uren te tekenen en te schrijven. Het schrijven vaak in opdracht voor school, daarvoor doet ze meestal meer dan verwacht wordt, "dan krijg ik extra credits" zegt ze, maar ook gewoon omdat ze het graag doet.
Zoals toen, nu ook weer een gedicht voor "engels", de titelopgave was "If you were me" of -als jij ik was- de rest heeft ze zelf ingevuld.
Gek hoe ze over een mama spreekt die haar niet begrijpt, een mama die niet wil dat ze brieven schrijven, terwijl ik dit net altijd al zo gestimuleerd heb. Het is zelfs heel belangrijk dat ze schrijven met vriendinnen uit hun vaderland of gewoon voor zichzelf; postzegels, papier, kaartjes en envelopjes liggen zomaar voor het grijpen, een ritje tot het postkantoor is nooit teveel.
Het gedichtje vind ik in ieder geval super, even een glimp in de gedachtenwereld van een tiener, over haar ervaringen toen, hoe zij er op terugblikt, want nu heeft ze ook alweer leuke vriendinnen en het Engels is haar ondertussen al goed vetrouwd.