Sunday, January 21, 2007

Federale verkiezingen 2007

De tiende juni van dit jaar zullen in Belgie de Federale verkiezingen plaatsvinden. Stemrecht is in Belgie een stemplicht, bij wet moet iedere Belg boven de achttien op die ochtend naar het stemlokaal zijn stem uitbrengen. Sinds 2002 zijn ook alle Belgen wonende in het buitenland verplicht te stemmen voor de federale regering. Daarbij hebben we de keuze dat ofwel persoonlijk te gaan doen, ofwel bij volmacht in Belgie, ofwel persoonlijk op ons Consulaat, ofwel bij volmacht op ons Consulaat, ofwel per briefwisseling.
Daarvoor kregen we drie maanden geleden al de papieren binnen in onze brievenbus, netjes in de drie landstalen, waarvan wij enkel de nederlandstalige versie hebben bijgehouden, ingevuld en teruggestuurd naar het Consulaat in Los Angeles, want dat moest ten laatste tegen 1 februari.
Na een kort overlegje met Ilse die op het consulaat werkt en het allemaal heel goed weet, kozen wij voor stemmen bij volmacht in Belgie, voor alle partijen de eenvoudigste manier.
Nu blijkt het binnenlopen van de inschrijvingsformulieren op het consulaat nogal stroef te verlopen, blijken vele Belgen in Los Angeles en omgeving nog niet gedaan te hebben wat van hen verwacht wordt en worden ze daar dus een klein beetje zenuwachtig.
Daarom lanceerde Ilse al eerder een oproep op haar blog en kregen we vandaag via mail de vraag om de volgende tekst allen massaal te publiceren op onze persoonlijke blogs en websites. Daarom dus dit:
WETGEVENDE VERKIEZINGEN 2007 IN BELGIË

AANDACHT. U HEEFT NOG TOT 1 FEBRUARI 2007 DE TIJD OM UW INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 2007 TERUG TE STUREN NAAR HET CONSULAAT GENERAAL VAN BELGIË IN LOS ANGELES OM DEEL TE KUNNEN NEMEN AAN DEZE VERKIEZINGEN.

VERGEET NIET DAT UW STEM BELANGRIJK IS. DOOR UW STEM LAAT U ZICH HOREN IN DE BELGISCHE POLITIEKE WERELD EN KUNNEN UW NODEN EN BELANGEN TEN VOLLE VERDEDIGD WORDEN. VERZAAK DUS NIET AAN DIT RECHT.

AARZEL NIET OM DIT CONSULAAT GENERAAL VAN BELGIË IN LOS ANGELES TE CONTACTEREN TELEFONISCH (323/857-1244 ext. 239, 201, 223) OF PER E-MAIL : losangeles@diplobel.org INDIEN U NOG VRAGEN ZOU HEBBEN AANGAANDE DE INSCHRIJVING VOOR DE VERKIEZINGEN.

INDIEN U DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER NOG NIET ONTVANGEN HEEFT, DAN KUNT U HET DOWNLOADEN VAN DE WEBSITE BUITENLANDSE ZAKEN : www.diplomatie.be (klik rechts op de hoofdpagina op het icoontje « .be Federale Verkiezingen 2007-Belgen in het buitenland »). VUL HET FORMULIER IN, DATEER EN TEKEN, EN STUUR DIT DOCUMENT VOOR 1 FEBRUARI 2007 TERUG VIA DE POST NAAR HET CONSULAAT GENERAAL VAN BELGIË TE LOS ANGELES (Consulate General of Belgium - 6100 Wilshire Blvd, suite 1200 – Los Angeles, CA 90048).

Labels: ,